Централізована бібліотечна система Дарницького району

Литвинов, О. М. Міжнародні та європейські стандарти застосування покарання до неповнолітніх

Литвинов, О. М. Міжнародні та європейські стандарти застосування покарання до неповнолітніх: науковий нарис / О. М. Литвинов, Є. С. Назимко, за заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Литвинова ; Донецький юридичний інститут МВС України, Кримінологічна асоціація України. – Київ : ВД «Дакор», 2015. – 76 с.Литвинов, О. М. Міжнародні та європейські стандарти застосування покарання до неповнолітніх: науковий  нарис / О. М. Литвинов, Є. С. Назимко, за заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Литвинова ; Донецький юридичний інститут МВС України, Кримінологічна асоціація України. – Київ : ВД «Дакор», 2015. – 76 с.

У роботі досліджено змістовні складові міжнародних та європейських стандартів застосування покарання до неповнолітніх, а також проаналізовано зазначені стандарти в якості окремих груп. Проаналізовано такі моделі здійснення правосуддя щодо неповнолітніх: соціально-правову модель, або модель, яка базується на забезпеченні благополуччя неповнолітніх правопорушників, кримінально-судову та змішану

 (Бібліотека ім. Ю. Смолича)

 

Кухарук, Ю. О. Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України

Кухарук, Ю. О. Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України : монографія / Ю. О. Кухарук. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 148 с.Кухарук, Ю. О. Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України : монографія / Ю. О. Кухарук. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 148 с.

Монографія присвячена правовій проблемі відводу захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України. Проведено порівняльний аналіз КПК України від 19 листопада 2012 року та ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». У роботі визначаються такі поняття, як: кваліфікована юридична допомога, вільний вибір захисника, правовий статус адвоката-захисника, інститут відводу, усунення захисника зі справи в кримінальному судочинстві, відвід, самовідвід. Надаються рекомендації щодо їх застосування у законотворчій діяльності при внесенні змін та доповнень до законодавства і у науково-дослідній сфері для подальших досліджень проблемних, теоретичних та практичних питань кримінально-процесуального права України та організації діяльності адвокатури.

(Бібліотека ім. Ю. Смолича)

 

Функція судового контролю у кримінальному процесі

Функція судового контролю у кримінальному процесі : монографія / Л. Д. Удалова, Д. О. Савицький, В. В. Рожнова, Т. Г. Ільєва. – Київ : «Центр учбової літератури», 2016. – 176 с.Функція судового контролю у кримінальному процесі : монографія / Л. Д. Удалова, Д. О. Савицький, В. В. Рожнова, Т. Г. Ільєва. – Київ : «Центр учбової літератури», 2016. – 176 с.

У монографії на основі викладених розробок подаються наукові знання про функцію судового контролю у кримінальному процесі.

Розкрито порядок прийняття рішення про застосування запобіжних заходів, про відсторонення від посади, про тимчасовий доступ до речей і документів та про застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження.

(Бібліотека ім. Ю. Смолича)

 

 

Лукач, І. В. Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні

Лукач, І. В. Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні : монографія / І. В. Лукач. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2015. – 432 с.Лукач, І. В. Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні : монографія / І. В. Лукач. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2015. – 432 с.

Монографія є комплексним дослідженням правового регулювання корпоративних правовідносин в Україні. Досліджено поняття корпорації як системоутворюючої категорії корпоративних правовідносин у історично-правовому контексті та аргументовано доцільість законодавчого закріплення корпоративної соціальної відповідальності. Особлива увага приділена удосконаленню змісту корпоративних правовідносин на основі матеріалів практики та зарубіжного досвіду.

(Бібліотека ім. Ю. Смолича)

 

Акімов, О. О. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України

Акімов, О. О. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України: питання формування психологічної готовності [текст] : монографія / О. О. Акімов. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 176 с.Акімов, О. О. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України: питання формування психологічної готовності [текст] : монографія / О. О. Акімов. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 176 с.

У монографії розкрито поняття психологічної готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах інтеграції, з’ясовано джерела, передумови й чинники її виникнення. Автором обґрунтовано передумови й проблеми формування психологічної готовності персоналу органів державної влади до роботи в євроінтеграційних умовах.

(Бібліотека ім. Ю. Смолича)

 

Науково-практичний коментар

Науково-практичний коментар розділів IV «Повноваження поліції» та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т. П. Мінка, Р. В. Миронюк, В. А. Глуховеря та ін. ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Харків : Право, 2016. – 178 с.Науково-практичний коментар розділів IV «Повноваження поліції» та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т. П. Мінка, Р. В. Миронюк, В. А. Глуховеря та ін. ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Харків : Право, 2016. – 178 с.

У Науково-практичному коментарі запропоновано постатейний коментар до окремих розділів Закону України «Про Національну поліцію», зокрема до розділу ІV «Повноваження поліції» та розділу V «Поліцейські заходи».

(Бібліотека ім. Ю. Смолича)