Централізована бібліотечна система Дарницького району

Красицька, Л.В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей

Красицька, Л.В. Красицька, Л.В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей : монографія / Л.В. Красицька. – К. : Ліра-К, 2014. –  627 с: портр.

У монографії визначено методологічні засади здійснення та захисту прав батьків і дітей, розглянуто загальнотеоретичні положення про права батьків і дітей, принципи і межі їх здійснення, досліджено загальні положення про захист прав батьків і дітей, виявлено теоретичні та практичні проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей, запропоновано шляхи їх вирішення та основні напрями правового регулювання у сфері здійснення та захисту прав батьків і дітей, зроблено узагальнення і сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правового механізму здійснення та захисту прав батьків і дітей. Проаналізовано норми чинного сімейного законодавства України та зарубіжних країн, правозастосовна практика, доктрина цивільного та сімейного права щодо правової охорони батьківських відносин.  

Для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів, студентів, практичних працівників правозастосовних органів та всіх, хто цікавиться проблемами сімейного права.