Централізована бібліотечна система Дарницького району

Вислоцький, І. Спомини розвідника з часів першої світової війни

Вислоцький, І. Спомини розвідника з часів першої світової війни : Австрійська армія, Київські Січові Стрільці і Українська Галицька Армія / Іван Вислоцький ; упоряд. О. Вислоцька-Тритяк. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2007. – 227 с.Вислоцький, І. Спомини розвідника з часів першої світової війни : Австрійська армія, Київські Січові Стрільці і Українська Галицька Армія / Іван Вислоцький ; упоряд. О. Вислоцька-Тритяк. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2007. – 227 с.

Цю книжку присвячую пам'яті моїх батьків Івана і Надії Вислоцьких, які у емігрантських мандрах передали мені свою любов до Батьківщини, України. Ці спомини вірою, що вони допоможуть молодшому поколінню пізнати свою історію і пам'ятати віддали своє молоде життя у боротьбі за вільну Державу — Україну. 

(Бібліотека №160)

 

Шаповал, Ю. І. Торкнутись історії

Шаповал, Ю. І. Торкнутись історії / Юрій Шаповал ; Національна Академія наук України ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 501 сШаповал, Ю. І. Торкнутись історії / Юрій Шаповал ; Національна Академія наук України ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 501 с.

Історія залишається в Україні предметом щонайгостріших дискусій, щонайнесподіваніших відкриттів і щонайглибшого читацького зацікавлення. Юрій Шаповал – знавець її таємниць, дослідник архівів, публікатор незнаних фактів і документів, учений із міжнародним ім’ям.

Його книжка присвячена саме таким, злободенним прорблемам нашої давнішої й зовсім недавньої історії, сповненої не лише «білих плям», а й суперечливих інтерпретацій і непростих питань, на які нелегко знайти переконливу і прийнятну для всіх відповідь.

(ЦРБ ім. В. Стуса, єдина)

 

Снайдер, Т. Кровавые земли

Снайдер, Т. Кровавые земли : Европа между Гитлером и Сталиным / Тимити Снайдер ; пер. с англ. Л. Зурнаджи. – Киев : Дулиби, 2015. – 584 с.Снайдер, Т. Кровавые земли : Европа между Гитлером и Сталиным / Тимити Снайдер ; пер. с англ. Л. Зурнаджи. – Киев : Дулиби, 2015. – 584 с.

С 1933-го по 1945 год в Восточной Европе было уничтожено 14 миллионов человек. Книга посвящена трагическим страницам в истории Восточной Европы. Украинский Голодомор, сталинские массовые экзекуции, Холокост, расстрелы немцами гражданского населения в ходе антипартизанских операций, преднамеренное морение голодом советских военнопленных, послевоенные этнические чистки…

(Бібліотека ім. Ю. Смолича)

  

Руденко, Ю.Д. Козацько-лицарський гарт української молоді

Руденко, Ю.Д. Козацько-лицарський гарт української молоді / Юрій Руденко. – Київ : Фенікс, 2017. – 400 с. Руденко, Ю.Д. Козацько-лицарський гарт української молоді / Юрій Руденко. – Київ : Фенікс, 2017. – 400 с.

Книжка присвячена дослідженню проблем козацько-лицарського загартування молоді України, починаючи з епохи Відродження (Козацької доби) ХVІ – ХVІІІ ст. Виявляються шляхи, методи, засоби виховання в зростаючих поколінь мужності, звитяги, сили духу, високої моралі, глибокого розуму, духовності на традиціях козацької педагогіки.  

(Бібліотека № 156; бібліотека ім. Ю. Смолича)

 

 

Іванова, Л. Г. Національна ідентичність і державницька ідея в Україні (остання чверть XVIII - 60-тi pp. XIX ст.)

Іванова, Л. Г. Національна ідентичність і державницька ідея в Україні (остання чверть XVIII - 60-тi pp. XIX ст.) : іст. розвідки / Людмила Іванова. – Київ : Дніпро, 2017. – 368 с. : іл.Іванова, Л. Г. Національна ідентичність і державницька ідея в Україні (остання чверть XVIII - 60-тi pp. XIX ст.) : іст. розвідки / Людмила Іванова.– Київ : Дніпро, 2017.– 368 с. : іл.

У цьому виданні на основі широкого кола архівних та друкованих джерел реконструйовано складні процеси — етапи, тенденції, розвиток, форми, персоналії українського національного відродження з акцентом на протистояння російській імперській ідеології та польсько-шляхетській державницькій концепції. На сторінках книги відтворено український контекст та загальне тло, на якому розгорталась творча діяльність та політичні практики видатних українських інтелектуалів М. Максимовича, М. Костомарова, М. Драгоманова, В. Антоновича, В. Гнилосирова, А. Шиманова, В. Лободи та інших діячів, які стали на захист української цивілізаційної ідентичності в мовно-культурному просторі й політичному поступі.

(Бібліотека ім. Ю. Смолича)

 

Косміна, О. Ю. Українське народне вбрання = Украинская народная одежда = Ukrainian folk costume

Косміна, О. Ю. Українське народне вбрання = Украинская народная одежда = Ukrainian folk costume / Оксана Косміна. – [Київ] : Балтія – Друк, [2017]. – 63. с. : іл.Косміна, О. Ю. Українське народне вбрання = Украинская народная одежда = Ukrainian folk costume / Оксана Косміна. – [Київ] : Балтія – Друк, [2017]. – 63. с. : іл.

Видання знайомить читача з оригінальними зразками традиційного вбрання українців ХІХ – початку ХХ сторіч, що зберігаються в музеях Києва, Харкова, Львова, Чернігова, Вінниці, Запоріжжя, Переяслава-Хмельницького.

 (ЦРБ ім. В. Стуса; бібліотека № 156)