Централізована бібліотечна система Дарницького району

Чекістське досьє окупованої України Т.3

Чекістське досьє окупованої України : збірник документів :у 3 т. Т. 3 / авт. тексту Р. Круцик ; упоряд. Р. Круцик, С. Жовтий ; Київська міська організація Товариство «Меморіал» ім. В. Стуса ; Громадський інститут історичної пам’яті. – Київ : Преса України, 2015. – 1211 с.Чекістське досьє окупованої України : збірник документів :у 3 т. Т. 3 / авт. тексту Р. Круцик ; упоряд. Р. Круцик, С. Жовтий ; Київська міська організація Товариство «Меморіал» ім. В. Стуса ; Громадський інститут історичної пам’яті. – Київ : Преса України, 2015. – 1211 с.

Пропонований збірник архівних документів, побудований на архівних документах Служби безпеки України – Фонду № 13 «Паспорти України», який був засекречений до 2009 р. і був внутрішнім документом окупаційних радянських спецслужб.

Збірник містить понад 3000 документів з економічною та політичною характеристикою областей, обласних центрів та всіх тогочасних районів України.

(ЦРБ ім. В. Стуса, Єдина)

 

Чекістське досьє окупованої України Т.2

Чекістське досьє окупованої України : збірник документів :у 3 т. Т. 2 / авт. тексту Р. Круцик ; упоряд. Р. Круцик, С. Жовтий ; Київська міська організація Товариство «Меморіал» ім. В. Стуса ; Громадський інститут історичної пам’яті. – Київ : Преса України, 2015. – 989 с.Чекістське досьє окупованої України : збірник документів :у 3 т. Т. 2 / авт. тексту Р. Круцик ; упоряд. Р. Круцик, С. Жовтий ; Київська міська організація Товариство «Меморіал» ім. В. Стуса ; Громадський інститут історичної пам’яті. – Київ : Преса України, 2015. – 989 с.

Трьохтомник «Чекістське досьє окупованої України» - це збірник документів Галузевого Державного Архіву Служби Безпеки України. У збірнику представлено більше 3000документів із 13-го фонду, так званих «Паспортів України». До 2009 року ці документи були засекречені і знаходились під грифом для службового використання спецслужб і радянських партійних органів.

У трьохтомнику містяться документи економічної і політичної характеристики 26-ти областей України – чекістського бачення окупованих міст районів і областей. У документах читач познайомиться з українськими організаціями, партіями та багатьма яскравими особистостями, учасниками визвольної боротьби. Правда про ці події приховувалась десятиліттями.

(ЦРБ ім. В. Стуса, Єдина)

 

Чекістське досьє окупованої України. Т.1

Чекістське досьє окупованої України : збірник документів :у 3 т. Т. 1 / авт. тексту Р. Круцик ; упоряд. Р. Круцик, С. Жовтий ; Київська міська організація Товариство «Меморіал» ім. В. Стуса ; Громадський інститут історичної пам’яті. – Київ : Преса України, 2014. –1046 с.Чекістське досьє окупованої України : збірник документів :у 3 т. Т. 1 / авт. тексту Р. Круцик ; упоряд. Р. Круцик, С. Жовтий ; Київська міська організація Товариство «Меморіал» ім. В. Стуса ; Громадський інститут історичної пам’яті. – Київ : Преса України, 2014. –1046 с.

Трьохтомник «Чекістське досьє окупованої України» - це збірник документів Галузевого Державного Архіву Служби Безпеки України. У збірнику представлено більше 3000 документів із 13-го фонду, так званих «Паспортів України». До 2009 року ці документи були засекречені і знаходились під грифом для службового використання спецслужб і радянських партійних органів.

У трьохтомнику містяться документи економічної і політичної характеристики 26-ти областей України – чекістського бачення окупованих міст районів і областей. У документах читач познайомиться з українськими організаціями, партіями та багатьма яскравими особистостями, учасниками визвольної боротьби. Правда про ці події приховувалась десятиліттями.

(ЦРБ ім. В. Стуса, Єдина)

 

Революція, державність, нація

Революція, державність, нація : Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 1-2 червня 2017 р.) / [упоряд. В. Верстюк та ін.] ; Інститут історії України Національної академії наук України [та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – 528 с.Революція, державність, нація : Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 1-2 червня 2017 р.) / [упоряд. В. Верстюк та ін.] ; Інститут історії України Національної академії наук України [та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – 528 с.

За роки незалежності України проведена велетенська робота з історичної реконструкції революційних подій 1917-1921 рр., втілення державотворчих проектів, персоніфікації тогочасного історичного процесу. Видані десятки томів документів, сотні публікацій мемуарів, творча спадщина визначних діячів, величезний масив дослідницьких праць – монографій, дисертацій, статей, матеріалів наукових конференцій тощо.

(ЦРБ ім. В. Стуса, Єдина)

 

Вислоцький, І. Спомини розвідника з часів першої світової війни

Вислоцький, І. Спомини розвідника з часів першої світової війни : Австрійська армія, Київські Січові Стрільці і Українська Галицька Армія / Іван Вислоцький ; упоряд. О. Вислоцька-Тритяк. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2007. – 227 с.Вислоцький, І. Спомини розвідника з часів першої світової війни : Австрійська армія, Київські Січові Стрільці і Українська Галицька Армія / Іван Вислоцький ; упоряд. О. Вислоцька-Тритяк. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2007. – 227 с.

Цю книжку присвячую пам'яті моїх батьків Івана і Надії Вислоцьких, які у емігрантських мандрах передали мені свою любов до Батьківщини, України. Ці спомини вірою, що вони допоможуть молодшому поколінню пізнати свою історію і пам'ятати віддали своє молоде життя у боротьбі за вільну Державу — Україну. 

(Бібліотека №160)

 

Шаповал, Ю. І. Торкнутись історії

Шаповал, Ю. І. Торкнутись історії / Юрій Шаповал ; Національна Академія наук України ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 501 сШаповал, Ю. І. Торкнутись історії / Юрій Шаповал ; Національна Академія наук України ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 501 с.

Історія залишається в Україні предметом щонайгостріших дискусій, щонайнесподіваніших відкриттів і щонайглибшого читацького зацікавлення. Юрій Шаповал – знавець її таємниць, дослідник архівів, публікатор незнаних фактів і документів, учений із міжнародним ім’ям.

Його книжка присвячена саме таким, злободенним прорблемам нашої давнішої й зовсім недавньої історії, сповненої не лише «білих плям», а й суперечливих інтерпретацій і непростих питань, на які нелегко знайти переконливу і прийнятну для всіх відповідь.

(ЦРБ ім. В. Стуса, єдина)